Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Bà Rịa Vũng Tàu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tàu 1 địa điểm,...

Chi nhánh Viet Capital Bank tại quận/huyện của Bà Rịa Vũng Tàu