Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Hải Phòng

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 15 quận huyện của Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Lê Chân 1 địa điểm,...

Chi nhánh Viet Capital Bank tại quận/huyện của Hải Phòng